Reklamační formulář

Výtvarné dílo je jedinečné a proto je nutný ověřený znalecký posudek o nedodržení podmínek pro jeho akceptaci.

Neakceptujeme reklamace na mechanická poškození díla způsobená poštou, nebo příjemcem zásilky.