Reklamační formulář

Pro akceptaci reklamace je nutný ověřený znalecký posudek výtvarného díla.

Neakceptujeme reklamace na mechanická poškození díla způsobená poštou, nebo příjemcem zásilky.