Obchodní podmínky

1/ Vyplněním a odesláním objednávkového on-line formuláře vzniká mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva o zhotovení výtvarného díla (dále jen smlouva) podle obecně platného zákona v ČR ve chvíli, kdy zhotovitel odešle e-mailem její potvrzení zpět objednateli.

2/ Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli kalkulaci a konečnou celkovou cenu objednaného výtvarného díla na požádání.

3/ Po odeslání objednávky kresby, malby, básně nebo jiného výtvarného díla na zakázku lze od této smlouvy odstoupit do 24 hodin po jejím potvrzení zhotovitelem bez náhrady zhotoviteli a to odpovědí na předchozí objednávku potvrzující e-mail ze strany zhotovitele. Pozdější odstoupení od smlouvy není akceptováno a objednatel musí zaplatit plnou výši ceny objednaného výtvarného díla.

4/ Při e-mailem potvrzené on-line objednávce živé výtvarné produkce na určitý čas a datum, lze od této objednávky, která je rovněž smlouvou o výtvarné dílo, odstoupit prostřednictvím e-mailu bez náhrady nejpozději týden před objednanou produkcí, jinak je odstupující povinen zaplatit pokutu ve výši 50% ceny objednané produkce druhé straně.

5/ Zhotovitel se zavazuje k tomu, že osobní data objednatele použije výhradně ke styku s ním, nebo, s jeho souhlasem, v referencích na příslušných webových stránkách.

6/ Zhotovitel se zavazuje k realizaci výtvarného díla tak, aby odpovídalo popisu a reklamním ukázkám na jeho webových stránkách.

7/ Zhotovitel se zavazuje dodržet smluvenou dodací dobu výtvarného díla. Pokud tak neučiní, má objednatel právo odstoupit od smlouvy bez náhrady.

8/ Objednatel je povinen zaplatit dodané výtvarné dílo nebo produkci při dodání, nebo v době splatnosti faktury.

9/ Při dodání výtvarného díla objednateli prostřednictvím přepravní služby, objednatel platí zvolenou přepravní službu včetně balného podle aktuální ceny uvedené na webových stránkách.

10/ Objednatel souhlasí se zaplacením penále 0,1 % z ceny výtvarného díla za každý jeden den prodlení s platbou za zhotovitelem provedené a dodané výtvarné dílo nebo produkci podle objednávky provedené objednatelem.

11/ Autorská práva na zhotovené výtvarné dílo přechází na objednatele teprve po zaplacení smluvené částky za zmíněné dílo zhotoviteli. Pak může být dílo zveřejněno, ale nesmí být vydáváno za práci jiného subjektu.

12/ Reklamační řád se řídí obecně platnými předpisy v ČR s tím, že jde o specifika smlouvy o výtvarné dílo a tato jsou uvedena v on-line reklamačním formuláři, který je po správném vyplnění a odeslání akceptován zhotovitelem.

13/ Objednatel je ten, kdo výtvarné dílo prostřednictvím on-line formuláře na příslušných webových stránkách objednal a zhotovitel je ten, který objednané výtvarné dílo zhotovil, nebo má zhotovit.